Tips

Op zoek naar handige tips bij het organiseren van vakantiekampen en -activiteiten?
Wellicht kun je hieronder informatie vinden die je verder kan helpen je plannen te concretiseren.

Individuele steun

De Stichting Samenwerking Sociale Fondsen geeft individuele steun in Den Haag.

Deskundigheidsbevordering

Het Steunpunt Kindervakanties organiseert bijeenkomsten voor  deskundigheidsbevordering en vergoedt Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG).

Andere fondsen voor jongeren en vakantieactiviteiten

Busvervoer

Wanneer zijn de schoolvakanties in Nederland?

schoolvakanties-nederland.nl

ANBI - Algemeen Nut Beogende Instelling

Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instelling die als zodanig door de Belastingdienst is aangewezen.

Wat zijn de fiscale voordelen voor een ANBI?

  • Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen die de ANBI ontvangt in het kader van het algemeen belang. Denk hierbij ook aan giften van fondsen.
  • Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.
  • Als een instelling door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI, kan een donateur giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Om als een ANBI te worden aangewezen, moet de instelling een beschikking aanvragen via een aanvraagformulier. Deze is op te vragen via de Belastingdienst www.belastingdienst.nl of via

Belastingdienst/Oost-Brabant/kantoor ‘s-Hertogenbosch
ANBI Team
Postbus 70505
5201 CG ‘S-HERTOGENBOSCH

Voor meer informatie: www.anbi.nl